Välj språk

Alltfler förstår att de kan vara energismarta genom att köra bränsleeffektivt och spar pengar samtidigt som de bidrar till en bättre miljö.

 

Hållbarhet

Alltfler företag och organisationer arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och många med fokus på CSR.

Att ta ett samhällsansvar och verksamhetens påverkan ur ett miljömässigt, ekonomiskt respektive socialt perspektiv. Genom att ta ansvar uppnår man en minskad förbrukning av resurser och med optimering av resurserna följer även ökad lönsamhet.

Beställ

Du kan få dina licenser i digitalt eller pappertsformat. Beställ redan idag!

Besparingar

De besparingar du gör består minskad bränsleförbrukning samt att du minskar koldioxidutsläppen.

Dessutom minskar du slitaget på fordonet samt att däcken rullar längre. Att köra sparsamt innebar att du bidrar till en bättre miljö samtidigt som du spar pengar, det är vad vi på SmartDriving kallar en vinnande kombination.

Läs mer >> Beställ här >> Läs mer >>

© 2008-2021 SmartDriving.se