Välj språk
Logga in
Användarnamn
Lösenord
Personbil
Lastbil
Buss
Tjänstebil
Administration
Beräkning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning
Bränsletyp
Körsträcka mil/år
Förbrukning l/mil
Bränslepris kr/l
Besparing vid sparsam körning %
TotaltPer år  
Förbrukning 800 l
Sparsam körning 720 l
Bränsle 12640 kr
Sparsam körning 11376 kr
CO2-utsläpp 1888 kg
Sparsam körning 1699 kg
Besparing 1264 kr
Minskning CO2 188 kg

Beräkna dina koldioxidutsläpp

Här intill kan du själv göra en översiktlig beräkning av dina bränslekostnader och koldioxidutsläpp. Kalkylen är förinställd på 10% besparing vid sparsam körning. Beroende på dina tidigare körvanor kan du ändra hur stor besparing du kan uppnå efter att ha genomfört utbildning i sparsam körning.

Besparingar med sparsam körning
Genom att köra sparsam körning kan man årligen spara stora belopp. Till exempel utgör bränslekostnaderna för ett åkeri mellan 18-24% av åkeriets totala utgifter. Liknande siffror går att härleda både för personbilar och bussar.

Med sparsam körning kan ni spara upp till 25% av drivmedelskostnaden, minska slitage- och reparationskostnader samtidigt som ni bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Här följer några kalkyler baserade på ett kundcase från ett åkeri som låtit sina chaufförer genomgå SmartDrivings utbildning i sparsam körning.

Kalkylerna är baserade på diesel som drivmedel med ett pris på 16 SEK/liter. En lastbil eller buss drar i genomsnitt cirka 4 liter/mil. Även person- och tjänstebilsförare som har en snittförbrukning på 0,8 liter/mil kan årligen spara tusenlappar på att köra sparsamt. Total besparing består av en kombination av körvanor före utbildningen och i hur stor grad man tillgodogör sig råden.

Om man istället har ett bensindrivet fordon blir koldioxidutsläppen cirka 93% av nedan nämnda, dock blir bränsleförbrukningen högre med bensin.

Förutom minskade kostnader och utsläpp minskar det årliga däckslitaget med c:a 2% och kostnaderna för reparationer med 15% om man kör sparsam körning.

 

Tabeller för inköp av drivmedel/år
100.000 kr -  1.000.000 kr Besparingar
1.500.000 kr -  5.000.000 kr Besparingar
10.000.000 kr -  50.000.000 kr Besparingar
60.000.000 kr -  100.000.000 kr Besparingar

 


Sparsam körning med personbil
En inblick på hur du spar miljö och drivmedel vid körning med personbil.

Sparsam körning med lastbil
Se trailern med exempel på hur du kör sparsamt med lastbil.

Sparsam körning med buss
Se valda delar av Smartdrivings webbaserade utbildning med buss.

Sparsam körning med tjänstebil
Exempel ur utbildningen i sparsam körning för tjänstebilsförare.

© 2008-2021 SmartDriving.se